Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! Το έργο ζωής στο Κορωπί λαμβάνει σάρκα και οστά! Η αποχέτευση ακαθάρτων ξεκινάει 2 Ιανουαρίου 2023.

 

Αντίστροφα μετράμε στο Κορωπί για την έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου έργου τα τελευταία 40 χρόνια. Και αυτό δεν είναι άλλο από την αποχέτευση ακαθάρτων. Με λίγα λόγια, ΒΟΘΡΟΙ-ΤΕΛΟΣ!