Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

Σημαντικό!!! Πρόσληψη 50.000 ανέργων στο Δημόσιο


- Περίπου 14.000 θέσεις σε Υπουργεία στην Αττική
- Στις 9.500 οι Θέσεις σε Δήμους της Αττικής
Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θόδωρος Αμπατζόγλου, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κ. Κώστας Αγοραστός και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Γιώργος Πατούλης παρουσίασαν σήμερα το νέο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015».
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000 ευρώ, αφορά 50.000 άνεργους συμπολίτες μας σε 110 ειδικότητες μας οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες με πλήρη ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες) και υπηρεσίες του Δημοσίου (νοσοκομεία, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α).
Πρόκειται για μία πολύ σημαντική και στοχευμένη δράση του υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 η οποία θα προσφέρει άμεση ανακούφιση σε κοινωνικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες - κυρίως νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος τους.
Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής: «Είμαστε σήμερα εδώ με τον υφυπουργό κ. Πλακιωτάκη, το Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Αμπατζόγλου, αλλά και τη θεσμική ηγεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών κ. Αγοραστό και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Πατούλη - τους οποίους συγχαίρω για την εκλογή τους και εύχομαι καλή επιτυχία στο κρίσιμο έργο τους – για να παρουσιάσουμε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της απασχόλησης.
Ξεκινάμε τις επόμενες ημέρες τον νέο κύκλο κοινωφελούς εργασίας, μέσω του οποίου 50.000 άνεργοι συμπολίτες μας θα τοποθετηθούν μέσω του ΟΑΕΔ σε θέσεις εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Μετά από τη σημερινή μας συνεργασία, μάλιστα, σε κλίμα δημιουργικής συναντίληψης καταλήξαμε σε μια κοινά αποδεκτή κατανομή:
  • 34.000 θέσεις θα κατανεμηθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκ των οποίων 3.500 στις Περιφέρειες
  • 16.000 σε κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους
Ο νέος κύκλος της κοινωφελούς εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ ευρώ, δεν είναι μια απλή επανάληψη της περσινής, ιδιαίτερα επιτυχημένης παρέμβασης.
Σχεδιάσαμε με βάση την αξιολόγηση και την εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος του 2013.
Με την ίδια – πρωτόγνωρη σε σχέση με το παρελθόν - διαφάνεια και αντικειμενικότητα στην επιλογή των ωφελουμένων, με τα καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία επιλογής και παρακολούθησης που έχουμε αναπτύξει τα δύο τελευταία χρόνια.
Αλλά και με νέες απλοποιημένες διαδικασίες ένταξης, ασφάλισης και αποπληρωμής των δικαιούχων, με στόχευση σε περισσότερες από 110 διαφορετικές ειδικότητες.
Ώστε το πρόγραμμα να έχει πολλαπλά και άμεσα οφέλη.
Πρώτα και κύρια για τους ίδιους τους ανέργους και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες όπως τους ανέργους που ανήκουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και τους νέους.
Αλλά και για την ποιοτική ενδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος.
Θα ήθελα, τέλος, να τονίσω ότι η χρηματοδότηση αυτής της μεγάλης δράσης εξασφαλίστηκε ύστερα από μια σκληρή διαπραγμάτευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, περισσοτέρων από 700 εκ μέχρι το τέλος του 2015.
Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Η μείωση της ανεργίας κατά «δύο κόμμα μία» (2,1) ποσοστιαίες μονάδες είναι μόνο η αρχή.
Γιατί κορυφαία προτεραιότητα και του υπουργείου μας, αλλά και όλης της κυβέρνησης, είναι πρώτα απ' όλα η απασχόληση, η αξιοπρέπεια και η στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας».
Ο υφυπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε ότι: Μια νέα δράση κατά της ανεργίας, ποιοτικά αναβαθμισμένη σε σχέση με τις αντίστοιχες δράσεις του παρελθόντος, ξεκινά άμεσα. Πρόκειται για σειρά προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που αναφέρονται στην περίοδο 2014-2015, τα οποία προβλέπουν την πεντάμηνη απασχόληση 50.000 ωφελουμένων σε Υπουργεία, Δήμους, αλλά και στην Περιφέρεια.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης που εντάσσεται και αυτή στις εμπροσθοβαρείς δράσεις του υπουργείου Εργασίας, ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ και ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η εθνική μας οικονομία.
Με τη σειρά τους, αυτά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά:
  • Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Στην υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
  • Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας.
  • Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, αλλά και
  • Στις δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
Ειδικότερα, από τις 50.000 θέσεις, οι 14.000 αφορούν θέσεις σε υπουργεία, ενώ οι υπόλοιπες 36.000 θέσεις αφορούν Δήμους, Περιφέρειες, αλλά και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ θα αφορούν σε 110 διαφορετικές ειδικότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κάλυψη των θέσεων από ανέργους χαμηλών τυπικών προσόντων.
Εξάλλου αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως αυτή η νέα δράση διαθέτει πολλά αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αντίστοιχες δράσεις του παρελθόντος.
Πέραν από την αύξηση των θέσεων για ανέργους χαμηλών τυπικών προσόντων, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις ειδικότητες εκείνες που παρουσίασαν υψηλό βαθμό σύζευξης προσφερόμενων και ζητούμενων θέσεων εργασίας, ενώ αποσαφηνίστηκε και το εργασιακό καθεστώς των ωφελουμένων σε ότι αφορά θέματα αδειών ασθενείας, ασφαλιστικές καλύψεις σε ειδικότητες που αφορούν σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά και συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων που υπάγονται σε άλλα ταμεία ασφάλισης πέραν του ΙΚΑ.
Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Η ανεργία αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας με πολλαπλασιαστικά αρνητικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Το ανησυχητικότερο, όμως, είναι ότι λόγω της ανεργίας η πατρίδα μας κινδυνεύει να χάσει μια ολόκληρη γενιά. Και μάλιστα μια γενιά εξαιρετικά καταρτισμένη, όσο ίσως ποτέ στο παρελθόν.
Γι' αυτό, λοιπόν, και οφείλουμε όλοι μας σε όλα τα επίπεδα, κεντρική κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, να ιεραρχήσουμε την αύξηση της απασχόλησης ως απόλυτη προτεραιότητα, να ενώσουμε τις δυνάμεις και να συντονίσουμε τις δράσεις μας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Γνώμονας των προσπαθειών μας δεν μπορεί να είναι άλλος από το να δημιουργήσουμε και να παρέχουμε σ' όλους ανεξαιρέτως περισσότερες ευκαιρίες για εργασία πλήρους απασχόλησης με ικανοποιητικές αμοιβές.
Βεβαίως, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Κι είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ άλλοτε να μην αφήνουμε αναξιοποίητες ευκαιρίες ενεργούς στήριξης των ανέργων, ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αποτελούν, αναμφίβολα, ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα γρήγορα, όχι βεβαίως σε μόνιμη βάση, αλλά πάντως ικανά να ανακουφίσουν 50 χιλιάδες οικογένειες. Παράλληλα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη συνεισφορά των προγραμμάτων αυτών στην παροχή πιο αναβαθμισμένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο και μάλιστα σε νευραλγικούς τομείς καθώς επίσης και ότι παρέχουν τη δυνατότητα ειδικά σε νέους ανθρώπους να αποκτήσουν διόλου αμελητέα εργασιακή εμπειρία.
Συμπερασματικά, είναι υπόθεση όλων μας να υλοποιήσουμε με απόλυτη διαφάνεια και κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, χωρίς φυσικά να παρεκκλίνουμε από την πορεία μας που έχει στόχο την δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης με ικανοποιητικές αμοιβές.»
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι: «Η υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας , που αφορά την απασχόληση ανέργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί πρόταση της Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει ως στόχο αφενός την στήριξη της τοπικής απασχόλησης, σε κάθε Δήμο της χώρας. Αφετέρου, την κάλυψη των σημαντικών κενών και τις τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό που υπάρχουν σε όλη την Αυτοδιοίκηση.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία γίνεται πράξη χάρη στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, διασφαλίζουμε απασχόληση και εισόδημα σε αυτή την ιδιαίτερη δύσκολη συγκυρία, σε 32.000 άνεργους συμπολίτες μας, σε πρώτη φάση. Ενώ έχουμε προτείνει να αυξηθεί κατά 2.000 ακόμη θέσεις ο αριθμός των απασχολούμενων μέσα από το πρόγραμμα, καθώς και το χρονικό διάστημα υλοποίησης του.
Οι 32.000 θέσεις έχουν κατανεμηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας , με πληθυσμιακά κριτήρια και σε ειδικότητες που έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ελλείψεις.
Σε κάθε όμως περίπτωση και ανεξάρτητα με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, θέλω να ξεκαθαρίσω πως η πάγια θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι πως τα κενά σε προσωπικό πρέπει να καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων».
Ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θοδωρής Αμπατζόγλου δήλωσε τα εξής: Η κοινωφελής εργασία μέσω της οποίας 50.000 άνεργοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες με πλήρη ασφάλιση, στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των Νοσοκομείων, των Ταμείων, των Περιφερειών και των Δήμων, θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στη βάση του Νόμου και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Όπως και στην α' φάση έτσι και τώρα ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος να υλοποιήσει το πρόγραμμα με αρτιότητα και αποτελεσματικότητα.
epixeiro.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Koropi Press δίνει το δικαίωμα σε κάθε αναγνώστη να σχολιάσει οποιαδήποτε δημοσίευση. Σας παρακαλούμε τα σχόλια να είναι κόσμια και να μην υπάρχουν χυδαία μηνύματα.

KP